COMTRAIN

Projekt „Computer Service Training for Personal and Professional Development” to partnerstwo w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Tematem projektu jest stworzenie kursu komputerowego obejmujący rozwój osobisty i zawodowy. Grupą docelową […]

I-POOL

Projekt dotyczy edukacji dorosłych, a jego działania są kierowane do uczących się dorosłych ludzi, którzy wykazują się niskim poziomem podstawowych kompetencji (umiejętność pisania, czytania, liczenia oraz umiejętności cyfrowe). Głównym celem […]