Młodzież NEETs w Polsce

Kim są młodzi Polacy należący do grupy NEETs i jaka jest ich pozycja na rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania przedstawiają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: M. Balcerowicz-Szkutnik oraz […]

COMTRAIN

Projekt „Computer Service Training for Personal and Professional Development” to partnerstwo w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Tematem projektu jest stworzenie kursu komputerowego obejmujący rozwój osobisty i zawodowy. Grupą docelową […]

I-POOL

Projekt dotyczy edukacji dorosłych, a jego działania są kierowane do uczących się dorosłych ludzi, którzy wykazują się niskim poziomem podstawowych kompetencji (umiejętność pisania, czytania, liczenia oraz umiejętności cyfrowe). Głównym celem […]

Materiały informacyjne do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie projektu „I-POOL”. Materiały w sposób zwięzły prezentują ideę projektu, jego główne cele oraz przygotowywane rezultaty. Materiały można pobrać ze strony […]