W ramach projektu „I-Pool – Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults” analizie poddane zostały istniejące otwarte narzędzia edukacyjne (tzw. OER) oraz dobre praktyki wspierające proces kształcenia osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności. Według badania OECD w zakresie stanu umiejętności osób dorosłych 20% ludności Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym ma niskie umiejętności czytania, pisania i liczenia; 25% osób dorosłych brakuje umiejętności skutecznego stosowania ICT.

Wyniki badań konsorcjum i-Pool są następujące:

Odsetek nisko wykształconych osób dorosłych, którzy zgodzili się ze stwierdzeniem, że:

  • mają trudności w zrozumieniu podstawowych treści (w mowie i piśmie) wyniósł odpowiednio w krajach pratnerskich projektu: RO – 89%, PL – 96%; ES – 97%; DE – 96%; IT – 96%;
  • nie wiedzą, jak używać sprzętu elektronicznego oraz jak korzystać z usług internetowych web 2.0: RO – 72%, PL – 69%; ES – 72%; DE – 60%; IT – 84%;
  • nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc w poprawie sytuacji: RO – 94%, PL – 92%; ES – 100%; DE – 92%; IT – 97%;
  • wstydzą się tego faktu: RO – 97%, PL – 100%; ES – 89%; DE – 92%; IT – 92%;
  • wierzą, że ktoś (osoba lub organizacja) mogłaby im pomóc: RO – 98%, PL – 100%; ES – 100%; DE – 92%; IT – 96%.

Odsetek nauczycieli osób dorosłych, którzy zgodzili się ze stwierdzeniem, że:

  • nie wiedzą jakie narzędzia OER (otwarte zasoby edukacjyjne) są skuteczne dla rozwoju podstawowych umiejętności, wyniósł: RO – 87%, PL – 84%; ES – 80%; DE – 60%; IT – 88%;
  • rozważa wzkoryzstanie narzędzia OER jako prawdopodobnie skutecznej metody dla wzrostu podstawowych umiejętności wśród nisko wykształconych dorosłych: RO – 95%, PL – 96%; ES – 98%; DE – 96%; IT – 96%;
  • narzędzie oparte na aplikacji internetowej zawierającej repozytorium innych narzędzi dla konkretnych możliwości uczenia się i oceny każdego z nich wraz z dobrymi praktykami byłoby bardzo pomocne w ich pracy: RO – 100%; PL – 100%; ES – 100%; DE – 98%; IT – 100%.

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu na stronie internetowej: www.i-pool.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.