Creative Business – A New Start for NEETs

Projekt „Creative Business – A New Start for NEETs” (2017-1-PL01-KA204-038296) jest realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych. Celem projektu jest szkolenie młodych dorosłych osób, które nie uczą się […]

IPOOL

Projekt dotyczy edukacji dorosłych, a jego działania są kierowane do uczących się dorosłych ludzi, którzy wykazują się niskim poziomem podstawowych kompetencji (umiejętność pisania, czytania, liczenia oraz umiejętności cyfrowe). Głównym celem […]

COMTRAIN

Projekt „Computer Service Training for Personal and Professional Development” to partnerstwo w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Tematem projektu jest stworzenie kursu komputerowego obejmujący rozwój osobisty i zawodowy. Grupą docelową […]