COMTRAIN

Projekt “Computer Service Training for Personal and Professional Development” to partnerstwo w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Tematem projektu jest stworzenie kursu komputerowego obejmujący rozwój osobisty i zawodowy. Grupą docelową projektu są osoby dorosłe (w szczególności w wieku 50+), którym brakuje umiejętności w zakresie obsługi komputera. Projekt jest realizowany przez sześciu partnerów: INNEO (Polska), Lancaster & Morecambe College (UK), Fundacion Siglo22 (Hiszpania), BEC Druzstvo (Czechy), Future in Perspective Ltd (Irlandia) oraz CK Edukator (Polska).

W wielu krajach europejskich są organizowane szkolenia w zakresie obsługi komputera, które zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia luki cyfrowej między starszym i młodszym pokoleniem. Zdecydowana większość tych kursów ma na celu zapewnienie umiejętności technicznych związanych z obsługą komputera i podstawowych programów. Osoby dorosłe (szczególnie w wieku 50+) należą do grup zmagających się z trudną sytuacją na rynku pracy. W związku z kryzysem gospodarczym, którego skutki są nadal odczuwalne w znacznym stopniu, wielu ludzi w tym wieku straciło pracę i zmagają się z bezrobociem. Dorośli ludzie, w szczególności ci, którzy mierzą się z trudną sytuacją na rynku pracy są zagrożeni izolacją i wykluczeniem społecznym.

Projekt został stworzony w celu wspierania osób dorosłych w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego poprzez realizację kursu komputerowego. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w realiacji kursów obsługi komputera wśród partnerów oraz wspólne stworzenie programu szkoleniowego, który będzie wykorzystany do kursu obsługi komputera z komponentem społecznym i zawodowym. Opracowany program szkolenia pozwoli dorosłym uczestnikom nabycie umiejętności społecznych i zawodowych. Program szkoleniowy będzie podstawą do prowadzenia kursów przez każdego partnera na poziomie krajowym.

Każdy rezultat projektu będzie wynikiem współpracy na poziomie międzynarodowym i będzie zamieszczony na stronie internetowej projektu (każdy rezultat będzie dostępny w formie tradycyjnego wydruku oraz w formie pliku PDF). Strona internetowa projektu z wszystkimi rezultatami będzie dostępna co najmniej do końca programu Erasmus+.

VISE – online meeting

On the 6th of July, VISE project partners met to discuss the progress of the project. We have planned next…
CONTINUE READING

(Polski) Projekt IDEA – Biuletyn nr 3 już gotowy!

Sorry, this entry is only available in Polish.
CONTINUE READING

VISE – First newsletter!

Welcome to the first newsletter of the VISE Project. Understanding the significance of the EntreComp framework, partnership wants to use…
CONTINUE READING

VISE – Leaflet

The aim of the project is to strengthen entrepreneurship competences of start-uppers and potential entrepreneurs in the field of 3most…
CONTINUE READING