Projekt dotyczy edukacji dorosłych, a jego działania są kierowane do uczących się dorosłych ludzi, którzy wykazują się niskim poziomem podstawowych kompetencji (umiejętność pisania, czytania, liczenia oraz umiejętności cyfrowe). Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu biegłości w wyżej wymienionych obszarach wśród dorosłych mieszkających w Rumunii, Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech do września 2018 roku.

Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu zrealizują:

  • analizę istniejących otwartych zasobów edukacyjnych i dobrych praktyk wspierających proces edukacyjny słabo wykształconych dorosłych
  • stworzenie Interactive Pool (pakiet) tych narzędzi w postaci bazy danych on-line, co pozwoli na kategoryzację i ocenę istniejących narzędzi oraz dodanie nowych, jak również stworzenie rekomendacji do innych zastosowań
  • stworzenie przewodnika Interactive Pool, przeznaczony do niezależnego korzystania przez użytkowników
  • upowszechnienia wyników w celu zapewnienia ich wykorzystania również w innych krajach europejskich i innych dziedzinach

Strona projektu: www.i-pool.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.