W dniach 26-27 stycznia 2019 roku, w Padernborn (Niemcy), odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu CIT4VET.

Głównymi celami spotkania było omówienie:

  • rezultatów projektu i wypracowanie ich spójnej wizji,
  • kwestii zarządzania w projekcie oraz finansów i ewaluacji,
  • planu upowszechniania i materiałów promocyjnych.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Wszyscy partnerzy byli przygotowani i wnieśli dużo do dyskusji.

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.