Cele CIT4VET

– otwarty internetowy katalog narzędzi międzykulturowych dla kształcenia i szkolenia zawodowego,

– zaspokaja potrzebę kompetencji międzykulturowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Projekt wspierany przez konsorcjum partnerów z Bułgarii, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii i Polski. Pomaga poprawić i zwiększyć zdolność trenerów VET do oferowania szkoleń międzykulturowych poprzez oferowanie:

  • internetowego katalogu dostępnych narzędzi międzykulturowych do wykorzystania w szkoleniu grup zróżnicowanych kulturowo
  • międzykulturowego materiału szkoleniowego do samodzielnej nauki lub do wykorzystania w szkoleniach
  • przewodnika do katalogu ze słownikiem terminów


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.