Partnerzy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z witryn i narzędzi IC, aktywnie pracują nad katalogiem online. Wybrane zostaną możliwie najlepsze, które zaoferują trenerom VET w łatwy i zorganizowany sposób.

Podczas pierwszych 8 miesięcy projektu partnerzy pracują równolegle nad bazą danych narzędzi międzykulturowych, na temat materiałów szkoleniowych dotyczących kultury i przewodnika na temat tworzenia symulacji do szkolenia międzykulturowego. W bazie danych działania partnerów koncentrują się na tworzeniu siatki kategorii, a także wyszukiwaniu i analizowaniu narzędzi. Poszukiwanie narzędzi obejmuje badania literaturowe i Internetowe, podczas których partnerzy badają obszary przypisane do nich zgodnie z metodologia. Równocześnie, partnerzy pracują nad przygotowaniem materiałów szkoleniowych i przewodnikiem do prowadzenia kursów międzykulturowych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.