Creative Business – A New Start for NEETs

Projekt „Creative Business – A New Start for NEETs” (2017-1-PL01-KA204-038296) jest realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych.
Celem projektu jest szkolenie młodych dorosłych osób, które nie uczą się ani nie pracują w zakresie przedsiębiorczości w sektorze kreatywnym.
W ramach projektu powstanie narzędzie do doradztwa zawodowego w zakresie przedsiębiorczym i kreatywnym, materiał szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości i obsługi komputera oraz podręcznik pokazujący dobre praktyki i historie sukcesów przedsiębiorców w sektorze kreatywnym.
Platforma szkoleniowa projektu jest dostępna pod adresem: https://business.power.ro/

Zakończył się projekt CIT4VET

Zakończył się projekt CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers. O podsumowaniu dwóch lat działalności można…
CONTINUE READING

Wydarzenie upowszechniające w Polsce

W dniu 15 września CKE wraz z firmą Danmar Computers zorganizowało wydarzenie upowszechniające projekt CIT4VET. Odbyło się ono w auli…
CONTINUE READING

Spotkanie online w Holandii projektu CIT4VET

Spotkanie online w Holandii w celu określenia kolejnych etapów projektu: finalizacja wyników projektu i fazy testowania. Więcej informacji można znaleźć…
CONTINUE READING

Czwarty biuletyn w projekcie CIT4VET

Zachęcam do zapoznanie się z czwartym biuletynem powstałym dla projektu CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET…
CONTINUE READING