IPOOL

Projekt dotyczy edukacji dorosłych, a jego działania są kierowane do uczących się dorosłych ludzi, którzy wykazują się niskim poziomem podstawowych kompetencji (umiejętność pisania, czytania, liczenia oraz umiejętności cyfrowe). Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu biegłości w wyżej wymienionych obszarach wśród dorosłych mieszkających w Rumunii, Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech do września 2018 roku.

Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu zrealizują:

  • analizę istniejących otwartych zasobów edukacyjnych i dobrych praktyk wspierających proces edukacyjny słabo wykształconych dorosłych
  • stworzenie Interactive Pool (pakiet) tych narzędzi w postaci bazy danych on-line, co pozwoli na kategoryzację i ocenę istniejących narzędzi oraz dodanie nowych, jak również stworzenie rekomendacji do innych zastosowań
  • stworzenie przewodnika Interactive Pool, przeznaczony do niezależnego korzystania przez użytkowników
  • upowszechnienia wyników w celu zapewnienia ich wykorzystania również w innych krajach europejskich i innych dziedzinach

 

Strona projektu: www.i-pool.eu

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Zakończył się projekt CIT4VET

Zakończył się projekt CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers. O podsumowaniu dwóch lat działalności można…
CONTINUE READING

Wydarzenie upowszechniające w Polsce

W dniu 15 września CKE wraz z firmą Danmar Computers zorganizowało wydarzenie upowszechniające projekt CIT4VET. Odbyło się ono w auli…
CONTINUE READING

Spotkanie online w Holandii projektu CIT4VET

Spotkanie online w Holandii w celu określenia kolejnych etapów projektu: finalizacja wyników projektu i fazy testowania. Więcej informacji można znaleźć…
CONTINUE READING

Czwarty biuletyn w projekcie CIT4VET

Zachęcam do zapoznanie się z czwartym biuletynem powstałym dla projektu CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET…
CONTINUE READING