Partnerzy projektu CIT4VET – Open Online Catalogue of Intercultural Tools for Vocational Education and Training spotkali się w Rzeszowie (PL) w dniach 17 i 18 stycznia, na trzecim spotkaniu w ramach projektu, partnerzy zadbali o ostatnie poprawki katalogu i wytycznych oraz ustalili fazę testowania, która odbędzie się w następnych miesiącach.

Jak na każdym spotkaniu, partnerzy omawiali również kwestie dotyczące zarządzania projektem, takie jak: upowszechnianie, ewaluacja i zarządzanie ogólnie. Czwarte i ostatnie spotkanie odbędzie się w Hilversum (Holandia) we wrześniu 2020 roku.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.