W dniu 15 września CKE wraz z firmą Danmar Computers zorganizowało wydarzenie upowszechniające projekt CIT4VET. Odbyło się ono w auli ZS w Ropczycach i wzięło w nim udział 70 uczestników. Wydarzenie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze, również dzięki dużej aktywności uczestniczących w nim osób. Projekt został wysoko oceniony przez zgromadzonych co cieszy i motywuje do przyszłej pracy.